Sähköurakointi ja sähkötyöt

Teemme isoja ja pieniä sähköurakointeja ja teleurakointeja sekä monipuolisia sähkötöitä.

Sähkösuunnittelu ja sähköasennus

Meiltä energiatehokkaat ja toimivat ratkaisut kiinteistöösi.

Teollisuuden sähköhuolto

Turvalliset ja toimivat laitteet vuodesta toiseen.

Sähkölaitteiden lämpökuvaus

Kiinteistöjen kuntotutkimukset kustannustehokkaasti. Meiltä myös sähkönlaadun analysointi.

Tupla-Woltti Oy - sähkötyöt ja sähköasennukset ammattitaidolla

 

Sähkötyöt varmalla virralla Helsingin ja koko Uudenmaan seudulla - sähkömies tavoitettavissa lyhyelläkin varoitusajalla

Tupla-Woltti Oy on vuonna 1993 perustettu sähköliike. Mm. teollisuuden kohteet kuuluvat erikoisosaamiseemme ja olemmekin olleet toteuttamassa suurten teollisuuskylmälaitosten sähköasennuksia sekä vaativia huolto ja ylläpitotöitä.

Toimipisteemme sijaitsee Hyvinkäällä. Palvelemme asiakkaita toimialueena Järvenpää, Hyvinkää, Tuusula, Riihimäki, Nurmijärvi, Klaukkala, Kerava, pääkaupunkiseutu ja koko Uudenmaan alue sekä koko Hämeen alueella.

Olemme tehneet asioinnin sinulle mahdollisimman helpoksi

Tupla-Woltin asiakkaalla on helppoa. Suoritamme sähköurakan alusta loppuun, suunnittelusta toteutukseen ja dokumentointiin asti. Toimitamme työmaalle kaikki tarvittavat varusteet ja tarvikkeet. Voit tilata meiltä myös sähköurakan osatoteutuksen, sähkösuunnitelmat, sähköasennukset tai dokumentoinnin.

Vaivaton asiointi ja laadukas työjälki on johtanut tyytyväisiin ja pysyviin asiakassuhteisiin. Sähköasentajamme ovat kokeneita ammattilaisia, jotka on koulutettu asiamukaisesti vahvasähköön sekä atk- ja muihin heikkovirtajärjestelmiin. 

Oli kyseessä sitten pienempi sähköasennus tai kokonaisvaltainen sähköurakointi, meiltä saat aina laadukkaan palvelun!

Ota yhteyttä

Palvelumme sinulle 

 • Sähkösuunnittelu ja sähköasennus yksityisille ja yrityksille
 • Teollisuuden sähkösuunnittelu ja sähköhuolto
 • Sähköasennukset ja dokumentointi
 • Lämpökuvaukset
 • Teollisuusautomaatio ja rakennusautomaatio
 • Sähköpäivystys 24 h
 • Sähkötarvike myynti

Sähkövika - vikapäivystys 24 h

Yllättävien sähkövikojen edessä olemme valmiina palvelemaan ympäri vuorokauden! Soita - kutsu ammattitaitoinen sähkömies paikalle!

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Tupla-Woltti Oy (Y-tunnus: 0935671-6)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jarno Happo
044 033 8338
jarno.happo@tupla-woltti.fi

Henkilörekisterin nimi

Tupla-Woltti Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Tupla-Woltti Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
jarno.happo@tupla-woltti.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna